STAM!

Leeftijd:18 – 23 jaar
Opkomsttijd:vrijdag 20:00 – 22:00 uur
Doelgroep:mannen en vrouwen
E-mail:stam@hendrikvanhalewijn.nl

Ben je 21 jaar of ouder, dan kun je bij de Hendrik van Halewijn kiezen uit maar liefst vier speltakken: de Stam, de PiVo’sde Seniorenstam en de Veteranenstam. Het lijkt binnen Scouting niet echt gebruikelijk dat er voor 21-plussers nog zoveel te doen is, maar bij de Henrik van Halewijn hebben we veel 21-plussers, waarbij de één nog iets actiever wilt zijn dan de ander.

Bij de Stam kun je al terecht vanaf 18 jaar en de Stam draait elke vrijdagavond. De PiVo’s draaien om de week op zaterdagavond voor de Scouts die niet meer zo actief willen zijn als de Stam maar nog wel wat vaker bij elkaar willen komen. De Seniorenstam draait elke zes weken op de zaterdagavond en is er voor degenen die het wellicht al iets drukker hebben met kinderen en werk en daardoor minder vaak bij elkaar kunnen komen, maar dat nog wel willen. De Veteranenstam is een clubje van voornamelijk ouders van leden en bestuursleden die nog elke vier weken bij elkaar komen op maandagavond.

Wie zijn de STAM!?

De leeftijdsgroep van 18 tot en met 23 jaar heet “Jongerentak”. Bij de Hendrik van Halewijn noemen wij ze Stam en nog specifieker: STAM!. Een stam bestaat uit minimaal vier leden. Stamleden organiseren hun programma’s zelfstandig. Een stam is bijna altijd gemengd. Veel stamgroepen ontwerpen en gebruiken een eigen T-shirt met logo als hun uniform. Onze Stam heeft een eigen das: een zwarte das in de rode Halewijndas gedraaid. Dit komt de rode das op zichzelf niet goed op zou vallen op de brique blouse. Verder is de stam erg henkenbaar aan hun persoonlijke paarse trui.

Activiteiten

De kern waar het in het programma-aanbod van de stam om draait is:

  • actief zijn;
  • samenwerking;
  • de omgeving;
  • zelfstandig zijn.

Actief zijn ze door allerlei uitdagende activiteiten te ondernemen en dit samen met andere Stamleden te doen in een bekende of onbekende omgeving. Zelfstandig zijn ze in de zin van: als Stam bepaalt men zelf wat men gaat doen en als Stam bestuurt men zichzelf.  Het betekent ook zelfstandig zijn met betrekking tot de financiën en het behandelen van de in- en uitgaande post.

Met name het verdiepen in en het overdragen van activiteiten behoort bij het programma-aanbod van de Stam. Bij de Explorers heeft men kennis kunnen maken met allerlei nieuwe activiteiten. Bij de Stam ga je iets meer doen met een activiteit. Een Stamlid leert de technieken om een activiteit uit te voeren, kan de activiteit verwerken in een eigen programma en kan zich gaan specialiseren en verdiepen in een activiteit. Een Stamlid kan kennis en vaardigheden van een activiteit overdragen op anderen door instructeur te worden en kan zelf een kennismakings- en verdiepingsactiviteit voor anderen opzetten. Kortom, als Stamlid kan je met een uitdagend programma-aanbod je eigen grenzen en die van anderen verleggen.

Voorbeelden van programma’s zijn: het grote NS-spel, tonnenspel, strandwandeling, fotospeurtochten, samen creatief aan de slag, pionieren, enzovoorts.

De Stamadviseur en het Stambestuur 

De Stam is geheel zelfstandig, maar er zijn situaties denkbaar dat toch wat extra hulp nodig is. De Stamleden kunnen dan een beroep doen op hun Stamadviseur. Hij of zij is de persoon op wie de Stamleden terug kunnen vallen als ze er zelf even niet uitkomen met bijvoorbeeld een programma of, niet ondenkbaar, onderling. Naast de Stamadviseur heeft de stam een eigen Stambestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Regelmatig voeren zij overleg over het hoe en wat binnen de Stam. Ter ondersteuning zijn er voor de Stam Statuten opgesteld.

De Stamadviseur is Wouter Mattheus en het bestuur van de Stam bestaat uit:

  • Pepijn (Voorzitter)
  • Marnick (Secretaris)
  • Iza (Penningmeester)

Mocht u vragen hebben over de Stam of opkomsten dan kunt u deze altijd aan ons stellen. Dat kan op twee manieren: