Ons Bestuur

Onze vereniging wordt bestuurd door een aantal vrijwilligers die maandelijks bij elkaar komen om zaken omtrent de groep te bespreken. Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen met verschillende functies.

  • De Voorzitter is het gezicht van de verenigingen en leidt de vergaderpunten tijdens de bestuursvergaderingen, groepsraden en teamleidersoverleggen.
  • De Secretaris notuleert alle bovengenoemde vergaderingen en is verantwoordelijk voor de communicatie tussen het bestuur en de speltakken.
  • De Groepspenningmeester is verantwoordelijk voor de geldstromen van de vereniging en werkt samen met de speltakpenningmeesters om begrotingen en afrekeningen van de speltakken op te stellen en te verwerken.
  • De Algemene bestuursleden nemen deel aan vergaderingen en dragen bij door middel van ideeën en het delen van ervaringen. Deze personen zijn in het verleden vaak leiding geweest of hadden een andere functie in het bestuur.

De huidige samenstelling van het bestuur is:

Voorzitter: Jan Breepoel
Secretaris: Marja Agema
Penningmeester: Jessica Sander
Groepsbegeleider: Peter Brenters
Algemeen bestuurslid: Eline van Adrighem
Algemeen bestuurslid: Paul Crooijmans
Algemeen bestuurslid: Jeroen Gijsel

Contact

U kunt het bestuur bereiken door een e-mail te sturen naar bestuur@hendrikvanhalewijn.nl.